EUnet Site Builder

Najčešća pitanja

Evo nekih karakterističnih pitanja postavljenih od strane naših korisnika...


Šta je EUnet Site Builder (ESB)?

EUnet Site Builder je web-aplikacija pomoću koje svako može da na brz i jednostavan način kreira svoju Internet prezentaciju. ESB funkcioniše na jakom EUnetovom serveru i dostupan vam je 24h dnevno.

Šta je domen i EUnet Web servis?

Domen je Internet adresa (tipa nesto.rs - RS domen ili nesto.com - međunarodni domen) na koju se postavlja Web prezentacija ili definišu virtuelne adrese (tipa nesto@domen.rs) pri čemu se pošta prosleđuje na Business nalog.

EUnetWeb servis je zakup prostora na serveru gde se postavlja web prezentacija.

Da li mi je za korišćenje ESB-a potrebno neko posebno znanje?

Ne. Dovoljno je da imate osnovno iskustvo u korišćenju Internet Explorera ili Mozilla Firefoxa.

Kome je ova aplikacija namenjena?

ESB je namenjen prvenstveno firmama i pojedincima koje su svesne važnosti profesionalno urađene i dizajnirane Internet prezentacije a pritom ne žele da troše vreme i novac na skupe usluge profesionalnih web-dizajnera.

Da li se korišćenje ESB-a naplaćuje?

Svako ko se besplatno registruje za rad sa ESB-om, moći će bez ikakvih ograničenja da radi sa ESB-om. To znači da ćete u ESB-u moći da kreirate čitavu svoju prezentaciju, sa svojim tekstovima, slikama ili logotipom vaše firme. Međutim, da biste publikovali svoju prezentaciju na javnu lokaciju i tako je učinili vidljivom na Internetu, moraćete da zakupite odgovarajući servis kod EUneta. Sve potrebne detalje možete naći ovde.

Ja ne znam ništa o HTML-u. Ne umem da koristim nijedan FTP-klijent. Ne znam čak ni šta ove skraćenice znače! Mogu li i ja da napravim svoju prezentaciju?

Da! Upravo zbog toga smo i napravili ESB. Dovoljno je da umete da se služite svojim Internet Explorerom ili Netscape Navigatorom i da ste proveli neko vreme surfajući po Internetu.

Koji Internet čitač preporučujete?

Moramo da budemo eksplicitni: Internet Explorer 5.0 ili noviji. Korisnici Netscape Navigatora imaće manje opcija na raspolaganju ali će i dalje biti u stanju da naprave vizuelno atraktivnu prezentaciju.

Osim Internet Explorera, da li mi je potreban još neki softver?

Nije. Uostalom, zašto ne proverite?

Gde se, zapravo, nalazi moja prezentacija?

Prezentacija koju kreirate u ESB-u je njena radna verzija, potpuno odvojena od vaše javne prezentacije. Svi podaci o njoj nalaze se u EUnetovoj bazi podataka i samo je vi možete videti ili izmeniti. Da biste napravili finalnu verziju prezentacije koju mogu da vide svi, neophodno je da imate zakupljen prostor na nekom od EUnetovih servera. U tom slučaju, ESB će vam omogućiti da jednim klikom prebacite čitavu prezentaciju koju ste kreirali u ESB-a na pravu lokaciju i istog trenutka je učinite dostupnom svim korisnicima Interneta.

Koliko velika može da bude moja prezentacija napravljena u ESB-u?

Nema striktnih ograničenja. Ipak, ESB je prvenstveno namenjen izradi manjih prezentacija kod kojih broj stranica ne prelazi 10-15.

Mogu li u ESB-u da koristim svoje slike i tekstove? Mogu li na svaku stranicu da postavim logotip svoje firme?

Da, na vrlo jednostavan i očigledan način.

Kako izgleda proces kreiranja jedne moje web-stranice?

ESB će vam za svaku novu stranicu ponuditi šablon-dokument koji definiše njen globalni izgled (boje, raspored slika i tekstova na stranici). Šablon dokumenti grupisani su u kolekcije (setove) koji vašoj prezentaciji obezbeđuju unificiran i stilski ujednačen izgled. Svaki prikazani element na šablon stranici (tekst ili sliku) moći ćete da zamenite svojim sadržajem, i da taj proces ponovite koliko god hoćete puta.

Pre dva meseca napravio sam svoju prezentaciju koristeći šablone iz kolekcije "zima". Sada bih voleo da zadržim isti sadržaj (tekstove i slike) i pređem na kolekciju "proleće". Da li je ovo izvodljivo?

Da! Za ovo će vam biti dovoljan jedan klik. Međutim, kolekcije šablona ne moraju da budu apsolutno identične po količini sadržaja koji mogu da prime. Može se desiti da u kolekciji "proleće" na svakoj stranici postoji samo jedna slika dok u kolekciji "zima" tih slika ima više. Kad god radikalno izmenite izgled vaše prezentacije zamenom čitave kolekcije šablona, neophodno je da proverite sve strane vaše prezentacije i utvrdite kako se vaš postojeći sadržaj uklapa u kompletno novi izgled.

Prilikom registracije ESB me pita za FTP parametre. O čemu se radi?

FTP parametri definišu "mesto" na Internetu gde će se nalaziti (ili se već nalazi) vaša javna Internet prezentacija koja je svima dostupna. Kada zakupite odgovarajući servis kod EUneta, istovremeno dobijate sve potrebne FTP podatke. Ako ih već posedujete možete ih ukucati tokom registracije. Ako niste zakupili odgovarajući servis i nemate FTP parametre, izostavite ove podatke tokom postupka registracije. Naknadno će ih popuniti administrator ESB-a i omogućiti vam da prezentaciju koju ste napravili u ESB-u jednim klikom prebacite na javnu lokaciju (vašu javnu prezentaciju).

Ja već imam zakupljen prostor na web-serveru koji ne pripada EUnetu. Mogu li i ja da koristim ESB?

Svako može da koristi ESB i u njemu napravi svoju prezentaciju. Međutim, gotovu prezentaciju napravljenih pomoću ESB-a zasad je moguće objaviti samo na EUnetovim serverima.

Tokom registracije ja sam već uneo svoje FTP podatke. Hoću li odmah biti u stanju da objavim svoju prezentaciju?

Ne. Tek kada administrator ESB-a proveri vaše FTP podatke i utvrdi da su oni odgovarajući (tj. da odgovaraju FTP parametrima zakupljenog prostora na nekom od EUnetovih servera), publikovanje prezentacije će vam biti omogućeno.

Zašto ne mogu da promenim svoje FTP parametre?

Zato što to može da učini jedino administrator ESB-a. U suprotnom, ako vam je publikovanje prezentacije omogućeno, prostim menjanjem svojih FTP parametara mogli biste da publikujete svoju prezentaciju bilo gde. A ESB to trenutno ne omogućava.

Zašto me prilikom publikovanja prezentacije ESB stalno pita za šifru (FTP password)?

Zato što EUnet principijelno smatra da je šifra za FTP pristup vašoj prezentaciji jedino vaše vlasništvo i da vi snosite punu odgovornost za njenu tajnost. Vašu FTP šifru ESB ne skladišti u svojoj bazi podataka upravo iz sigurnosnih razloga. Prilikom publikovanja prezentacije, unošenjem FTP šifre vi zapravo eksplicitno odobravate ESB-u da na vašu zvaničnu web prezentaciju (onu koja se vidi iz čitavog sveta) prebaci sve stranice, tekstove i slike koje ste definisali unutar ESB-a.

Napravio sam svoju prezentaciju u ESB-u i objavio je. Da li će se izmene koje naknadno učinim u ESB-u automatski videti i na mojoj javnoj prezentaciji (onoj koja se vidi iz čitavog sveta)?

Ne. Vaša prezentacija u ESB-u i vaša javna prezentacija na nekom od EUnetovih servera su dve potpuno odvojene celine. Kad god napravite izmene na vašoj prezentaciji, neophodno je da ih učinite javnim tako što ćete u ESB-u kliknuti na dugme "objavi prezentaciju". Ovo vam omogućava da na miru prepravljate svoju prezentaciju u ESB-u, ne razmišljajući mnogo o tome šta će u međuvremenu videti posetioci vaše javne prezentacije.

Mogu li svoju prezentaciju koju sam iz ESB-a publikovao na svoju javnu lokaciju da naknadno izmenim bez ESB-a?

Da. Prezentacija koju će vam generisati ESB sastoji se iz sasvim "normalnih" HTML fajlova i pratečih slika. Vašoj javnoj web-prezentaciji možete pristupiti koišćenjem FTP-parametara. Sa fajlovima koje tamo zateknete možete da uradite šta god želite. Imajte u vidu da ovako učinjene izmene neće biti vidljive u ESB-u.

Lepo ste mi sve objasnili, ali bih ja da postavim još nekoliko pitanja. Kako?

Pišite nam na adresu esb-web@eunet.co.rs. Pokušaćemo da vam odgovorimo na sva pitanja.Copyright © 2019 EUnet. All rights reserved.
Developed by EUnet