EUnet Site Builder

Zanimljivosti

Očekivanja od Internet poslovanja i zarade na Internetu se mogu sagledati u dva pravca. Sa jedne strane su kompanije koje Internet koriste u poslovanju, a sa druge dot kompanije koje žive od Interneta.

Web prezentacija i dalje ima za kompanije najveću upotrebnu vrednost sa aspekta komunikacije sa okruženjem i tu imamo rapidan rast investicija i upotrebne dobiti. Promet trgovine na relaciji izmedu kompanija putem Interneta vec u zemljama srednje veličine kao Holandija premašuje 10 milijardi eura i udvostučiće se u naredne tri godine. Sa druge strane ogromne investicije i velik broj dot kompanija čini ponudu veću od tražnje i njihov opstanak se sada bazira na realnoj upotrebnoj vrednosti Internet servisa.

Ako pogledamo situaciju u našoj zemlji iskorišcenje Interneta u poslovanju bi dalo značajne dobiti razvojem kvalitetnih servisa u sledećim domenima:

  1. Predikcija lokalnih i globalnih tržišnih potreba preko servisa ponuda / tražnja.
    Uspešni primeri alibaba.com i freemarkets.com.
  2. Bolje iskorišcenje postojećih resursa preko efikasnije kooperacije i ponude kapaciteta na lokalnom i globalnom nivou kao bdsi.org.
  3. Unapređenje poslovnih procesa i sistemske efikasnosti putem specijalističkih obuka i profesionalnog konsaltinga.
    Primeri: benchnet.com i brainbench.com

Za sada je vredno pohvaliti funkcionisanje vibilia.rs kao profesionalnog Internet servisa za poslovne informacije.
Copyright © 2019 EUnet. All rights reserved.
Developed by EUnet